Encontrados 134 resultados para: Święty

 • Gdy się was zapytają dzieci: cóż to za święty zwyczaj? - (Księga Wyjścia 12, 26)

 • W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. (Księga Wyjścia 20, 11)

 • I uczynią Mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was. (Księga Wyjścia 25, 8)

 • A włożywszy mu tiarę na głowę, umieścisz święty diadem na tiarze. (Księga Wyjścia 29, 6)

 • Przez siedem dni będziesz czynił przebłaganie nad ołtarzem i będziesz go poświęcał, a stanie się bardzo święty, i cokolwiek dotknie się ołtarza, będzie również święte. (Księga Wyjścia 29, 37)

 • Na jego rogach winien Aaron raz w roku dokonać obrzędu przebłagalnego krwią ofiary, która za grzech będzie złożona. Winien on też raz w roku dokonać na nim obrzędu przebłagalnego za wasze pokolenia. Będzie on bardzo święty dla Pana. (Księga Wyjścia 30, 10)

 • I uczynisz z tego święty olej do namaszczania. Będzie to wonna maść, zrobiona tak, jak to robi sporządzający wonności. Będzie to święty olej do namaszczania. (Księga Wyjścia 30, 25)

 • aby się stały bardzo święte; i stanie się święty każdy, ktokolwiek się ich dotknie. (Księga Wyjścia 30, 29)

 • Do Izraelitów powiesz tak: To jest święty olej namaszczenia dla was i dla waszych pokoleń. (Księga Wyjścia 30, 31)

 • Nie wolno go wylewać na ciało żadnego człowieka i nie wolno go sporządzać w takim połączeniu, gdyż jest święty i święty będzie dla was. (Księga Wyjścia 30, 32)

 • Wówczas Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie: Ani mężczyźni, ani kobiety niech już nie znoszą darów na święty przybytek. Zaprzestał więc lud znoszenia darów. (Księga Wyjścia 36, 6)

 • Sporządził również święty olej namaszczania oraz pachnące kadzidło, jak robi sporządzający wonności. (Księga Wyjścia 37, 29)


“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina