Encontrados 32 resultados para: sănătos

 • El le-a zis: „Este sănătos?”. „Sănătos”, au spus ei. Şi, iată, Rahéla, fiica lui, venea cu turma. (Cartea Genezei 29, 6)
 • El i-a întrebat de sănătate şi a zis: „Bătrânul vostru tată, de care aţi vorbit, este sănătos? Mai trăieşte?”. (Cartea Genezei 43, 27)

 • Ei au răspuns: „Servitorul tău, tatăl nostru, este sănătos; trăieşte încă”. Iar ei s-au aplecat şi i s-au prosternat. (Cartea Genezei 43, 28)

 • Ahazía a căzut printre gratiile camerei sale de sus pe care o avea în Samaría şi s-a îmbolnăvit. A trimis mesageri, zicându-le: „Mergeţi şi consultaţi-l pe Báal-Zebúb, zeul din Ecrón, dacă mă voi face sănătos de boala aceasta!”. (Cartea a doua a Regilor 1, 2)

 • ,,Întoarce-te şi spune-i lui Ezechía, conducătorul poporului meu: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Davíd, tatăl tău: ‹Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile. Iată, eu te voi face sănătos şi a treia zi vei urca la templul Domnului. (Cartea a doua a Regilor 20, 5)

 • Ezechía îi zisese lui Isaía: „Care este semnul că Domnul mă va face sănătos şi a treia zi voi urca la templul Domnului?”. (Cartea a doua a Regilor 20, 8)

 • [Tobít] i-a zis: „Mergi sănătos şi teafăr, frate! Nu te supăra pe mine, frate, că am vrut să ştiu adevărul despre familia ta! Se întâmplă că-mi eşti rudă şi dintr-o familie bună şi cinstită. I-am cunoscut pe Ananía şi pe Natán, cei doi fii ai lui Semelías cel Mare. Ei mergeau cu mine la Ierusalím şi se prosternau cu mine acolo şi nu au rătăcit. Fraţii tăi sunt oameni cinstiţi, eşti dintr-un neam bun. Fii binevenit!”. (Cartea lui Tobía 5, 14)
 • [Rafaél] i-a zis: „Voi merge cu el, nu te teme: vom merge sănătoşi şi sănătoşi ne vom întoarce la tine, pentru că drumul este sigur!”. [Tobít] i-a zis: „Fii binecuvântat, frate!”. Apoi l-a chemat pe fiul său şi i-a zis: „Copile, pregăteşte cele [necesare] pentru drum şi du-te cu fratele tău! Iar Dumnezeul din cer să aibă grijă de voi acolo şi să vă aducă înapoi la mine sănătoşi! Îngerul lui să vă însoţească cu grijă, copile!”. Şi au ieşit ca să plece la drum, i-au îmbrăţişat pe tatăl şi pe mama lui, iar Tobít i-a zis: „Mergi sănătos!”. (Cartea lui Tobía 5, 17)

 • Dar [Tobít] i-a zis: „Nu te îngrijora! Copilul nostru va merge sănătos şi sănătos se va întoarce la noi. Iar ochii tăi îl vor vedea în ziua în care va veni sănătos la tine. (Cartea lui Tobía 5, 21)

 • Nu te îngijora şi nu te teme pentru ei, soră! Îngerul cel bun îl va însoţi şi îi va arăta drumul cel bun şi se va întoarce sănătos”. (Cartea lui Tobía 5, 22)

 • Ea le-a zis: „Este sănătos?”. Ei i-au răspuns: „Este sănătos, trăieşte!”. Iar Tobía i-a spus: „Este tatăl meu”. (Cartea lui Tobía 7, 5)

 • Raguél a chemat-o pe Sára, fiica lui, şi ea s-a dus la el. Luându-i mâna, i-a dat-o lui [Tobía] şi i-a zis: „Ia-o după lege şi după judecata scrisă în cartea lui Moise! Îţi este dată de soţie. Ia-o şi du-o la tatăl tău sănătos! Dumnezeul cerului să vă dăruiască pace!”. (Cartea lui Tobía 7, 13)
“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina