Encontrados 408 resultados para: Vostru

 • Să vă tăiaţi împrejur carnea prepuţului vostru! [Acesta] să fie semnul alianței dintre mine şi voi! (Cartea Genezei 17, 11)

 • La opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam din neamul vostru, fie că este născut în casă, fie că este cumpărat cu argint de la orice străin care nu este din descendența ta! (Cartea Genezei 17, 12)

 • Eu voi lua o bucată de pâine ca să vă întăriți, apoi veți trece mai departe, de vreme ce aţi trecut pe la slujitorul vostru”. Ei i-au zis: „Fă aşa cum ai spus!”. (Cartea Genezei 18, 5)

 • Le-a zis: „Domnii mei, abateţi-vă, vă rog, pe la casa slujitorului vostru; poposiți [aici], spălaţi-vă picioarele; mâine vă veţi scula de dimineaţă şi veţi merge în drumul vostru!”. Ei au răspuns: „Nu, ci vom poposi în piaţă”. (Cartea Genezei 19, 2)

 • ca să-mi dea peştera Macpéla, care e a lui şi care este la marginea câmpului său; să mi-o dea pe arginți ca proprietate pentru mormânt în mijlocul vostru!”. (Cartea Genezei 23, 9)

 • El le-a zis: „Eu văd că faţa tatălui vostru nu mai este cu mine ca mai ieri şi alaltăieri; dar Dumnezeul tatălui meu este cu mine. (Cartea Genezei 31, 5)

 • Voi înşivă ştiţi că l-am slujit pe tatăl vostru cu toată puterea mea. (Cartea Genezei 31, 6)

 • Dar tatăl vostru m-a înşelat şi mi-a schimbat plata de zece ori; însă Dumnezeu nu i-a dat să-mi facă rău. (Cartea Genezei 31, 7)

 • Şi aşa a luat Dumnezeu turma tatălui vostru şi mi-a dat-o mie. (Cartea Genezei 31, 9)

 • Mâna mea cea puternică ar putea să vă facă rău; dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a vorbit noaptea trecută şi mi-a zis: «Fereşte-te, nu cumva să-i vorbeşti lui Iacób nici de bine, nici de rău!». (Cartea Genezei 31, 29)

 • Iacób a zis casei lui şi tuturor celor care erau cu el: „Îndepărtaţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, purificați-vă şi schimbaţi-vă hainele, (Cartea Genezei 35, 2)

 • În aceasta veţi fi puşi la încercare. Pe viaţa lui Faraón că nu veţi ieşi de aici până nu va veni aici fratele vostru cel mai mic! (Cartea Genezei 42, 15)


“Não se desencoraje, pois, se na alma existe o contínuo esforço de melhorar, no final o Senhor a premia fazendo nela florir, de repente, todas as virtudes como num jardim florido.” São Padre Pio de Pietrelcina