Encontrados 1971 resultados para: Toate

 • Isáac s-a cutremurat cu mare cutremur şi a zis: „Atunci cine este cel care a prins vânatul şi mi l-a adus, iar eu am mâncat din toate înainte de a veni tu şi l-am binecuvântat? Şi binecuvântat va fi”. (Cartea Genezei 27, 33)

 • şi va fi descendența ta ca pulberea pământului. Ei se vor răspândi spre vest şi spre est, spre nord şi spre sud. În tine şi în descendența ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului. (Cartea Genezei 28, 14)

 • Când se adunau acolo toate turmele, [păstorii] rostogoleau piatra de pe gura fântânii şi adăpau turma, apoi puneau piatra la loc pe gura fântânii. (Cartea Genezei 29, 3)

 • Ei i-au zis: „Nu putem, până ce nu se adună toate turmele; atunci [păstorii] rostogolesc piatra de pe gura fântânii şi adăpăm turma”. (Cartea Genezei 29, 8)

 • Când a auzit Lában vestea despre Iacób, fiul surorii sale, a alergat să-l întâmpine, l-a îmbrăţişat, l-a sărutat şi l-a făcut să vină în casa lui. Şi [Iacób] i-a povestit lui Lában toate aceste lucruri. (Cartea Genezei 29, 13)

 • Voi trece astăzi prin toată turma ta să pun deoparte din ea orice oaie brumărie şi bălţată şi toate oile negre [între miei] şi caprele bălţate şi brumării. Asta va fi plata mea. (Cartea Genezei 30, 32)

 • În aceeaşi zi a pus deoparte ţapii brumării şi bălţaţi, toate caprele brumării şi bălţate, toate cele ce aveau alb pe ele şi toţi mieii negri. Le-a dat în mâna fiilor săi. (Cartea Genezei 30, 35)

 • Când el zicea așa: «Cele brumării să fie plata ta!», toate oile fătau miei brumării. Iar când zicea: «Cele dungate să fie plata ta!», toate oile fătau miei dungaţi. (Cartea Genezei 31, 8)

 • Şi-a condus toată turma şi toate bunurile pe care le avea, toată turma pe care o dobândise şi toată agoniseala pe care o adunase în Padán-Arám ca să plece la tatăl său, Isáac, în ţara Canaán. (Cartea Genezei 31, 18)

 • Căci ai scotocit prin toate lucrurile mele şi ce ai găsit din lucrurile din casa ta? Pune-le aici înaintea fraţilor mei şi fraţilor tăi ca să decidă ei între noi amândoi! (Cartea Genezei 31, 37)

 • Sunt prea mic pentru toate îndurările şi pentru tot adevărul pe care le-ai făcut cu servitorul tău; am trecut Iordánul acesta numai cu un toiag, iar acum am devenit două tabere. (Cartea Genezei 32, 11)

 • Primeşte, te rog, binecuvântarea mea, care ţi-a fost adusă, fiindcă Dumnezeu s-a milostivit de mine şi am de toate!”. Şi a stăruit, iar el a primit. (Cartea Genezei 33, 11)


“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina