Encontrados 281 resultados para: Slujitorul

 • şi a zis: „Doamne, dacă am aflat har în ochii tăi, nu trece pe lângă slujitorul tău! (Cartea Genezei 18, 3)

 • Eu voi lua o bucată de pâine ca să vă întăriți, apoi veți trece mai departe, de vreme ce aţi trecut pe la slujitorul vostru”. Ei i-au zis: „Fă aşa cum ai spus!”. (Cartea Genezei 18, 5)

 • Iată, slujitorul tău a aflat har în ochii tăi şi tu mi-ai arătat o mare îndurare făcând să trăiască sufletul meu, dar eu nu pot să fug în munţi, căci răul se va lipi de mine şi voi muri. (Cartea Genezei 19, 19)

 • [Slujitorul] a zis: „Eu sunt servitorul lui Abrahám. (Cartea Genezei 24, 34)

 • Domnul i s-a arătat în noaptea aceea şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul lui Abrahám, tatăl tău; nu te teme, căci eu sunt cu tine; te voi binecuvânta şi voi înmulţi descendenţa ta, de dragul lui Abrahám, slujitorul meu!”. (Cartea Genezei 26, 24)

 • Când am urcat la slujitorul tău, tatăl meu, i-am făcut cunoscute cuvintele domnului meu. (Cartea Genezei 44, 24)

 • Israél a văzut mâna puternică cu care lucrase Domnul împotriva egipténilor. Poporul s-a temut de Domnul şi a crezut în Domnul şi în Moise, slujitorul său. (Cartea Exodului 14, 31)

 • Moise s-a sculat împreună cu Iósue, slujitorul său. Moise a urcat pe muntele lui Dumnezeu. (Cartea Exodului 24, 13)

 • [Acestea] să fie pentru voi, în timpul odihnei pământului, ca hrană: pentru tine, pentru slujitorul tău, pentru slujitoarea ta, pentru cel tocmit cu ziua şi pentru străinul care locuieşte cu tine, (Cartea Leviticului 25, 6)

 • Nu tot aşa este cu slujitorul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. (Cartea Numerilor 12, 7)

 • Dar pe Cáleb, slujitorul meu, pentru că a fost un alt duh cu el şi a urmat întru totul calea mea, îl voi face să intre în ţara în care a fost şi urmaşii lui o vor stăpâni. (Cartea Numerilor 14, 24)

 • Iósue, fiul lui Nun, slujitorul tău, va intra în ea; întăreşte-l, căci el îl va face pe Israél s-o moştenească! (Cartea Deuteronómului 1, 38)


“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina