Encontrados 372 resultados para: Saul

 • Dar planul lor i-a fost făcut cunoscut lui Saul. Porţile [cetăţii] erau păzite zi şi noapte, ca să-l ucidă. (Faptele Apostolilor 9, 24)

 • Atunci el s-a dus la Tars ca să-l caute pe Saul. (Faptele Apostolilor 11, 25)

 • Şi aşa au făcut şi le-au trimis prin mâinile lui Bárnaba şi ale lui Saul către prezbíteri. (Faptele Apostolilor 11, 30)

 • Bárnaba şi Saul s-au întors de la Ierusalím după ce şi-au îndeplinit slujirea, luându-l cu ei pe Ioan, cel numit Marcu. (Faptele Apostolilor 12, 25)

 • În Biserica din Antiohía erau profeţi şi învăţători: Bárnaba, Simeón, cel numit Nígher, Lúciu din Ciréne, Manaén, cel care a fost crescut împreună cu tetrarhul Iród, şi Saul. (Faptele Apostolilor 13, 1)

 • În timp ce îi aduceau slujire lui Dumnezeu şi posteau, Duhul Sfânt le-a zis: „Puneţi-i deoparte, pentru mine, pe Bárnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat!”. (Faptele Apostolilor 13, 2)

 • Acesta era din cercul proconsulului Sergiu Paul, un bărbat înţelept, care îi chemase pe Bárnaba şi pe Saul căutând să asculte cuvântul lui Dumnezeu. (Faptele Apostolilor 13, 7)

 • Dar Saul – [numit] şi Paul –, plin de Duhul Sfânt, l-a fixat cu privirea (Faptele Apostolilor 13, 9)

 • Apoi i-au cerut un rege, iar [Dumnezeu] le-a dat pe Saul, fiul lui Chiş, bărbat din tribul lui Beniamín, timp de patruzeci de ani. (Faptele Apostolilor 13, 21)

 • Am căzut la pământ şi am auzit un glas care-mi spunea: «Saul, Saul, de ce mă persecuţi?». (Faptele Apostolilor 22, 7)

 • a venit la mine şi stând [înaintea mea], mi-a zis: «Frate Saul, recapătă-ţi vederea!». Iar eu chiar în clipa aceea l-am putut vedea. (Faptele Apostolilor 22, 13)

 • Noi toţi am căzut la pământ, iar eu am auzit o voce care-mi spunea în limba ebraică: «Saul, Saul, de ce mă persecuţi? Greu este pentru tine să dai cu călcâiul în ţepuşă». (Faptele Apostolilor 26, 14)


O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina