Encontrados 530 resultados para: Ridicat

 • Cáin a vorbit cu Ábel, fratele său. Când erau pe câmp, Cáin s-a ridicat împotriva lui Ábel, fratele său, şi l-a ucis. (Cartea Genezei 4, 8)

 • Potopul a fost timp de patruzeci de zile pe pământ, apele au crescut şi au ridicat arca şi ea s-a înălţat deasupra pământului. (Cartea Genezei 7, 17)

 • Apele s-au ridicat şi au crescut foarte mult pe pământ şi arca umbla pe deasupra apelor. (Cartea Genezei 7, 18)

 • Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut că toată zona Iordánului era bine udată, căci înainte ca Domnul să fi nimicit Sodóma şi Gomóra, ea era ca grădina Domnului, ca ţara Egiptului, cum mergi spre Ţoár. (Cartea Genezei 13, 10)

 • Abrám şi-a ridicat corturile, a mers şi s-a stabilit la terebinţii din Mamré, care sunt lângă Hebrón. Şi a zidit acolo un altar Domnului. (Cartea Genezei 13, 18)

 • Şi-a ridicat ochii, a privit şi, iată, trei bărbaţi stăteau în picioare aproape de el. I-a văzut şi a alergat de la intrarea în cort ca să-i întâmpine şi s-a prosternat până la pământ (Cartea Genezei 18, 2)

 • Bărbaţii s-au ridicat de acolo şi au privit spre Sodóma, iar Abrahám a mers cu ei ca să le dea drumul. (Cartea Genezei 18, 16)

 • Cei doi îngeri au ajuns la Sodóma seara; Lot şedea la poarta Sodómei. Când i-a văzut, Lot s-a ridicat ca să-i întâmpine şi s-a prosternat cu faţa până la pământ. (Cartea Genezei 19, 1)

 • I-au dat tatălui lor să bea vin şi în noaptea aceea; apoi cea mai tânără s-a ridicat şi s-a culcat cu el. El, însă, n-a ştiut nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. (Cartea Genezei 19, 35)

 • a mers şi s-a aşezat în faţa lui, depărtându-se ca la o bătaie de arc. Căci îşi spunea: „Să nu văd moartea copilului!”. S-a aşezat în faţă, şi-a ridicat glasul şi a început să plângă. (Cartea Genezei 21, 16)

 • Astfel au încheiat ei alianță la Béer-Şéba. S-au ridicat Abimélec împreună cu Picól, căpetenia oştirii sale, şi s-au întors în ţara filisténilor. (Cartea Genezei 21, 32)

 • Abrahám s-a sculat dis-de-dimineaţă, și-a legat măgarul şi a luat cu el doi slujitori şi pe Isáac, fiul său. A tăiat lemnele pentru arderea de tot, s-a ridicat şi a plecat spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu. (Cartea Genezei 22, 3)


“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina