Encontrados 1079 resultados para: Peste

 • Pentru că ai păzit cuvântul meu cu statornicie, şi eu te voi păzi de ora încercării care trebuie să vină peste toată lumea, ca să-i pună la încercare pe toţi cei care locuiesc pe pământ! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 3, 10)

 • Şi am văzut şi, iată, un cal verde! Iar cel care şedea deasupra lui se numea „Moarte” şi infernul venea pe urmele lui. Li s-a dat putere peste o pătrime din pământ, ca să ucidă cu sabia, cu foametea şi cu moartea şi prin fiarele pământului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 8)

 • spunând munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa celui care şade pe tron şi de mânia Mielului, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 16)

 • După aceea, am văzut patru îngeri stând în picioare la cele patru unghiuri ale pământului. Ei ţineau [în frâu] cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle niciun vânt nici peste pământ, nici pe mare şi nici peste vreun copac. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 1)

 • Apoi a sunat din trâmbiţă al treilea înger. Şi a căzut din cer o stea mare arzând ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 8, 10)

 • Aveau ca rege peste ele pe îngerul abisului, iar numele lui în ebraică este „Abaddón”, iar în greceşte „Apollyon”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 11)

 • Dar după trei zile şi jumătate a intrat în ei duhul vieţii de la Dumnezeu şi au stat pe picioarele lor şi o mare groază a căzut peste cei care îi priveau. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 11)

 • Şi a căzut din cer peste oameni o grindină mare, cât un talánt [fiecare]. Dar oamenii au rostit blasfemii împotriva lui Dumnezeu din cauza plăgii grindinei, pentru că plaga aceasta a fost îngrozitoare. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 21)

 • Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are autoritate peste regii pământului”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 18)

 • Pentru aceasta, într-o singură zi, vor veni plăgile peste ea: moarte, jale şi foamete; şi va fi mistuită de foc, pentru că puternic este Domnul Dumnezeu care a judecat-o”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 8)

 • Eu dau mărturie înaintea oricui ascultă cuvintele profeţiei cărţii acesteia: dacă va adăuga cineva ceva la ele, va trimite Dumnezeu peste el plăgile scrise în cartea aceasta, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 18)


“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina