Encontrados 162 resultados para: Paul

 • Aşadar, trimişi de Duhul Sfânt, [Paul și Bárnaba] au coborât la Seleucía şi, de acolo, s-au îmbarcat pentru Cípru. (Faptele Apostolilor 13, 4)

 • Acesta era din cercul proconsulului Sergiu Paul, un bărbat înţelept, care îi chemase pe Bárnaba şi pe Saul căutând să asculte cuvântul lui Dumnezeu. (Faptele Apostolilor 13, 7)

 • Dar Saul – [numit] şi Paul –, plin de Duhul Sfânt, l-a fixat cu privirea (Faptele Apostolilor 13, 9)

 • Apoi, îmbarcându-se de la Páfos, Paul şi cei care erau cu el au ajuns la Pérga Pamfíliei. Ioan, despărţindu-se de ei, s-a întors la Ierusalím. (Faptele Apostolilor 13, 13)

 • Atunci, Paul, ridicându-se, şi făcând semn cu mâna, a zis: „Bărbaţi israelíţi şi voi, temători de Dumnezeu, ascultaţi! (Faptele Apostolilor 13, 16)

 • După ce s-a împrăştiat adunarea, mulţi dintre iudei şi prozeliţii evlavioşi i-au urmat pe Paul şi Bárnaba, iar aceştia vorbeau cu ei şi-i convingeau să rămână în harul lui Dumnezeu. Din cauza necredinţei iudeilor, Paul şi Bárnaba se îndreaptă spre păgâni (Faptele Apostolilor 13, 43)

 • Dar iudeii, când au văzut mulţimile, s-au umplut de invidie şi contraziceau cele spuse de Paul insultându-l. (Faptele Apostolilor 13, 45)

 • Atunci Paul şi Bárnaba au zis cu îndrăzneală: „Vouă trebuia să vă fie vestit mai întâi cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru că voi îl respingeţi şi nu vă judecaţi vrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre păgâni! (Faptele Apostolilor 13, 46)

 • Însă iudeii au instigat femeile evlavioase de rang înalt, ca şi pe mai marii cetăţii, au stârnit o persecuţie împotriva lui Paul şi Bárnaba şi i-au alungat din ţinuturile lor. (Faptele Apostolilor 13, 50)

 • El l-a auzit pe Paul vorbind. Acesta, privindu-l cu atenţie şi văzând că are credinţă pentru a fi salvat, (Faptele Apostolilor 14, 9)

 • Văzând mulţimile ceea ce făcuse Paul, au strigat în graiul lor licaonian, zicând: „Zeii cu chip de om au coborât la noi!”. (Faptele Apostolilor 14, 11)

 • Pe Bárnaba îl numeau Zéus, iar pe Paul, Hérmes, pentru că el era purtătorul de cuvânt. (Faptele Apostolilor 14, 12)


“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina