Encontrados 41 resultados para: Orz

 • Inul şi orzul au fost lovite, pentru că orzul dăduse în spic, iar inul era în floare; (Cartea Exodului 9, 31)

 • Dacă cineva consacră Domnului din câmpul proprietăţii lui, aprecierea ta să fie după sămânţa lui: un ómer de orz pentru cincizeci de sícli de argint! (Cartea Leviticului 27, 16)

 • bărbatul să-şi aducă soţia la preot şi să aducă jertfa ei pentru ea: o zecime de éfă de făină de orz, dar să nu toarne pe ea untdelemn şi nici să nu pună pe ea tămâie, pentru că este o ofrandă de gelozie, este o ofrandă de aducere aminte care aminteşte vinovăţia. (Cartea Numerilor 5, 15)

 • ţară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini şi cu rodii; ţară cu măslini pentru untdelemn şi cu miere; (Cartea Deuteronómului 8, 8)

 • Ghedeón a sosit şi iată că un om istorisea vecinului său un vis. El zicea: „Am visat un vis: se făcea că o pâine rotundă de orz se rostogolea în tabăra lui Madián; a venit şi a lovit cortul şi a căzut; a dat peste cap cortul şi s-a răsturnat”. (Cartea Judecătorilor 7, 13)

 • Noémi şi Rut din Moáb, nora sa, s-au întors împreună din câmpiile Moábului. Ele au venit la Betleém când se începea seceratul orzului. (Cartea lui Rut 1, 22)

 • Ea a cules [spice] de pe câmp până seara; a bătut ce culesese şi a ieşit cam o éfă de orz. (Cartea lui Rut 2, 17)

 • Ea a rămas împreună cu slujitoarele lui Bóoz ca să culeagă până la sfârşitul seceratului orzului şi seceratului grâului. Ea locuia cu soacra ei. (Cartea lui Rut 2, 23)

 • Acum Bóoz, cu ale cărui slujitoare ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, în noaptea aceasta vântură orzul în arie. (Cartea lui Rut 3, 2)

 • Bóoz a mâncat şi a băut şi i s-a înveselit inima. A mers şi s-a culcat la marginea clăii [de orz]. Rut a venit uşor, i-a dezvelit picioarele şi s-a culcat. (Cartea lui Rut 3, 7)

 • I-a zis: „Adu mantaua de pe tine şi ţine-o!”. Ea a ţinut-o şi el a măsurat şase [măsuri] de orz. Ea le-a luat şi a mers în cetate. (Cartea lui Rut 3, 15)

 • Ea i-a zis: „Mi-a dat aceste şase [măsuri] de orz şi mi-a spus: «Să nu te întorci cu [mâinile] goale la soacra ta!»”. (Cartea lui Rut 3, 17)


“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina