Encontrados 778 resultados para: Mii

 • Şi Domnul Dumnezeu i-a poruncit omului, zicând: „Din toţi pomii grădinii poţi mânca, (Cartea Genezei 2, 16)

 • Şi au auzit glasul Domnului Dumnezeu care se plimba prin grădină în [adierea] vântului zilei şi s-au ascuns bărbatul şi femeia lui din faţa Domnului Dumnezeu printre pomii grădinii. (Cartea Genezei 3, 8)

 • Domnul a mirosit mireasma plăcută. A zis Domnul în inima lui: „Nu voi mai blestema niciodată pământul din cauza omului. Căci gândurile inimii omului sunt rele din tinereţea lui; şi nu voi mai lovi toate vieţuitoarele aşa cum am făcut. (Cartea Genezei 8, 21)

 • hetéii, ferezéii, refaímii, (Cartea Genezei 15, 20)

 • Îngerul Domnului i-a zis: „Voi înmulţi descendența ta, încât nu va putea fi numărată din pricina mulţimii!”. (Cartea Genezei 16, 10)

 • Au binecuvântat-o pe Rebéca şi i-au zis: „O, sora noastră, să devii mii de zeci de mii şi descendența ta să stăpânească poarta duşmanilor lor!”. (Cartea Genezei 24, 60)

 • În timp ce Lában era plecat să-şi tundă oile, Rahéla a furat terafímii care erau ai tatălui ei; (Cartea Genezei 31, 19)

 • Rahéla însă luase terafímii şi-i pusese în samarul cămilei şi şedea deasupra. Şi a scotocit Lában prin tot cortul, dar n-a găsit [nimic]. (Cartea Genezei 31, 34)

 • Ea a zis tatălui ei: „Să nu te superi, Domnul meu, că nu mă pot ridica înaintea ta; căci mi-a venit rânduiala femeilor!”. A căutat, dar n-a găsit terafímii. (Cartea Genezei 31, 35)

 • Au plecat fiii lui Israél din Rámses spre Sucót, cam şase sute de mii de bărbaţi care mergeau pe jos, afară de copii. (Cartea Exodului 12, 37)

 • Să nu rosteşti blasfemii împotriva lui Dumnezeu şi pe mai marele poporului tău să nu-l blestemi! Primiţiile şi primii născuţi (Cartea Exodului 22, 27)

 • să faci un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt al capacului ispăşirii; să faceţi heruvimii la cele două capete ale lui! (Cartea Exodului 25, 19)


“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina