Encontrados 154 resultados para: Familiile

 • Din aceștia s-au despărţit popoarele din zona de coastă în ţinuturile lor, fiecare după limba sa, după familiile lor, după neamurile [lor]. (Cartea Genezei 10, 5)

 • arvadéului, ţemaréului, hamatéului. După aceea s-au răspândit familiile canaaneéne. (Cartea Genezei 10, 18)

 • Aceştia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile [lor], în ţinuturile lor, după neamurile lor. (Cartea Genezei 10, 20)

 • Aceştia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, în ţinuturile lor şi după neamurile lor. (Cartea Genezei 10, 31)

 • Acestea sunt familiile fiilor lui Nóe, după generaţiile lor, după neamurile lor. Şi din ei s-au răspândit popoarele pe pământ după potop. (Cartea Genezei 10, 32)

 • Îi voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta, iar pe cei care te vor blestema îi voi blestema. Şi prin tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului”. (Cartea Genezei 12, 3)

 • şi va fi descendența ta ca pulberea pământului. Ei se vor răspândi spre vest şi spre est, spre nord şi spre sud. În tine şi în descendența ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului. (Cartea Genezei 28, 14)

 • Acestea sunt numele căpeteniilor lui Esáu, după familiile lor, după locurile lor şi după numele lor: căpetenia Timná, căpetenia Alvá, căpetenia Ietét, (Cartea Genezei 36, 40)

 • Dacă sunteţi oameni cinstiţi, un frate de-ai voștri să rămână prizonier în închisoarea în care voi aţi fost, iar voi plecaţi şi duceţi grâu pentru familiile voastre înfometate! (Cartea Genezei 42, 19)

 • Aceştia sunt capii casei părinţilor lor: fiii lui Rubén, întâiul născut al lui Israél: Enóh, Palú, Heţrón şi Carmí. Acestea sunt familiile lui Rubén. (Cartea Exodului 6, 14)

 • Fiii lui Simeón: Iemuél, Iamín, Ohád, Iachín, Ţohár şi Saul, fiul canaaneéncei. Acestea sunt familiile lui Simeón. (Cartea Exodului 6, 15)

 • Fiii lui Gherşón: Libní şi Șiméi, după familiile lor. (Cartea Exodului 6, 17)


“O amor nada mais é do que o brilho de Deus nos homens”. São Padre Pio de Pietrelcina