Encontrados 316 resultados para: Douăzeci

 • Domnul a zis: „Duhul meu nu va rămâne pe vecie în om. El nu este decât carne, iar zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani”. (Cartea Genezei 6, 3)

 • În luna a doua, în a douăzeci şi şaptea zi a lunii, pământul era uscat. (Cartea Genezei 8, 14)

 • Nahór avea douăzeci şi nouă de ani când i-a dat naştere lui Térah. (Cartea Genezei 11, 24)

 • [Abrahám] a zis: „Iată, am îndrăznit să mai vorbesc Domnului meu. Poate se vor găsi acolo douăzeci!”. A răspuns: „Nu o voi distruge de dragul celor douăzeci!”. (Cartea Genezei 18, 31)

 • Viaţa Sárei a fost de o sută douăzeci şi şapte de ani. Aceştia au fost anii vieţii Sárei. (Cartea Genezei 23, 1)

 • Iată, de douăzeci de ani sunt cu tine; oile şi caprele tale n-au lepădat, iar berbecii turmei tale nu ţi i-am mâncat. (Cartea Genezei 31, 38)

 • Aşa mi-au fost mie cei douăzeci de ani [de când sunt] în casa ta; ţi-am slujit paisprezece ani pentru cele două fiice ale tale şi şase ani pentru turma ta şi de zece ori mi-ai schimbat plata. (Cartea Genezei 31, 41)

 • două sute de capre şi douăzeci de ţapi, două sute de oi şi douăzeci de berbeci, (Cartea Genezei 32, 15)

 • treizeci de cămile care alăptau cu puii lor, patruzeci de vaci şi zece tauri, douăzeci de măgăriţe şi zece măgari. (Cartea Genezei 32, 16)

 • Au trecut nişte negustori madianíţi. Fraţii l-au tras pe Iosíf şi l-au scos din fântână şi l-au vândut pe Iosíf ismaelíţilor cu douăzeci de arginţi. Iar ei l-au dus pe Iosíf în Egipt. (Cartea Genezei 37, 28)

 • În luna întâi, din ziua a paisprezecea a lunii, seara, să mâncaţi ázime până în ziua a douăzeci şi una a lunii, seara! (Cartea Exodului 12, 18)

 • Lungimea unei perdele să fie de douăzeci şi opt de cóţi, iar lăţimea unei perdele să fie de patru cóţi: o singură măsură pentru toate perdelele. (Cartea Exodului 26, 2)


“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina