Encontrados 489 resultados para: Cristos

  • Pentru că s-au strecurat printre voi unii oameni nelegiuiţi, care au fost proscrişi de mai înainte pentru această condamnare. Ei schimbă harul Dumnezeului nostru în desfrâu şi îl reneagă pe unicul stăpân şi domn al nostru, Isus Cristos. (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 4)

  • Dar voi, iubiţilor, amintiţi-vă de cuvintele pe care vi le-au spus de mai înainte apostolii Domnului nostru Isus Cristos, (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 17)

  • păstraţi-vă în iubirea lui Dumnezeu, aşteptând îndurarea Domnului nostru Isus Cristos spre viaţa veşnică! (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 21)

  • unicului Dumnezeu, Mântuitorului nostru, prin Isus Cristos, Domnul nostru, glorie, măreţie, tărie şi putere înaintea tuturor veacurilor şi acum şi în vecii vecilor! Amin! (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 25)

  • Revelaţia lui Isus Cristos, pe care Dumnezeu i-a dat-o ca să arate slujitorilor săi cele ce trebuie să fie în curând. El a făcut-o cunoscută trimiţând-o prin îngerul lui slujitorului său Ioan, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 1, 1)

  • care a dat mărturie că toate câte le-a văzut sunt cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus Cristos. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 1, 2)

  • şi de la Isus Cristos, martorul cel credincios, primul născut dintre cei morţi şi principele regilor pământului! Celui care ne iubeşte şi ne-a eliberat de păcatele noastre în sângele său (Apocalipsul sf. apostol Ioan 1, 5)

  • Apoi am văzut nişte tronuri. Celor care s-au aşezat pe ele li s-a dat judecata. [Am văzut] şi sufletele celor cărora li s-a tăiat capul din cauza mărturiei lui Isus, din cauza cuvântului lui Dumnezeu şi care nu s-au prosternat înaintea Fiarei şi nici înaintea chipului ei, nici n-au primit indiciul pe fruntea şi pe mâna lor. Ei s-au întors la viaţă şi au domnit cu Cristos o mie de ani. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 20, 4)

  • Fericit şi sfânt este cel care are parte de învierea cea dintâi! Cea de-a doua moarte nu are nicio putere asupra acestora, ci ei vor fi preoţii lui Dumnezeu şi ai lui Cristos şi vor domni împreună cu el timp de o mie de ani. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 20, 6)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina