Encontrados 767 resultados para: Cine

 • Şi el a zis: „Cine ţi-a făcut cunoscut că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?”. (Cartea Genezei 3, 11)

 • Bărbaţii aceia i-au zis lui Lot: „Pe cine mai ai aici? Ginerii, fiii tăi şi fiicele tale şi tot ce ai în cetate: scoate-i din locul [acesta]! (Cartea Genezei 19, 12)

 • Şi a adăugat: „Cine [s-ar fi gândit] să-i spună lui Abrahám că Sára va alăpta copii? Şi totuşi i-am născut un fiu la bătrâneţea lui!”. (Cartea Genezei 21, 7)

 • Abimélec a răspuns: „Nu ştiu cine a făcut lucrul acesta; nici tu nu mi-ai spus şi nu am auzit până azi”. (Cartea Genezei 21, 26)

 • şi i-a zis servitorului: „Cine este bărbatul acela care merge pe câmp în întâmpinarea noastră?”. Servitorul i-a răspuns: „El este stăpânul meu!”. Atunci ea şi-a luat vălul şi s-a acoperit. (Cartea Genezei 24, 65)

 • Atunci Abimélec a poruncit întregului popor, zicând: „Cine se va atinge de omul acesta sau de soţia lui va fi dat la moarte”. Izvoarele dintre Gherár şi Béer-Şéba (Cartea Genezei 26, 11)

 • El a mers la tatăl său şi i-a spus: „Tată!”. El i-a răspuns: „Iată-mă! Cine eşti tu, fiul meu?”. (Cartea Genezei 27, 18)

 • Isáac, tatăl său, l-a întrebat: „Cine eşti tu?”. Şi el a răspuns: „Sunt eu, fiul tău întâi născut, Esáu”. (Cartea Genezei 27, 32)

 • Isáac s-a cutremurat cu mare cutremur şi a zis: „Atunci cine este cel care a prins vânatul şi mi l-a adus, iar eu am mâncat din toate înainte de a veni tu şi l-am binecuvântat? Şi binecuvântat va fi”. (Cartea Genezei 27, 33)

 • La cine vei găsi dumnezeii tăi, nu va mai fi viu. În faţa fraţilor noştri, caută şi, [de vei găsi] la mine ceva din ce-i al tău, ia-ţi-l!”. Dar Iacób nu ştia că Rahéla îi furase. (Cartea Genezei 31, 32)

 • Şi-a ridicat ochii, a văzut femeile şi copiii şi a zis: „Cine sunt aceştia [care sunt] cu tine?”. [Iacób] a răspuns: „Copiii pe care Dumnezeu s-a milostivit [să-i dăruiască] servitorului tău”. (Cartea Genezei 33, 5)

 • Am adus cu noi alt argint ca să cumpărăm grâne. Nu ştim cine a pus argintul în sacii noştri”. (Cartea Genezei 43, 22)


“O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas.” São Padre Pio de Pietrelcina