Encontrados 810 resultados para: Ceea

 • Şi Domnul a zis: „Iată, toţi sunt de un popor şi de o vorbire; acesta este numai începutul a ceea ce vor să facă. De acum înainte nimic nu-i va împiedica să facă tot ceea ce şi-au pus în gând să facă. (Cartea Genezei 11, 6)

 • Domnul a zis: „Oare îi voi ascunde lui Abrahám ceea ce am de gând să fac? (Cartea Genezei 18, 17)

 • căci l-am ales ca el să lase poruncă fiilor săi şi casei sale de după el să păstreze calea Domnului şi să facă dreptate şi judecată, pentru ca Domnul să ducă la îndeplinire ceea ce i-a spus lui Abrahám”. (Cartea Genezei 18, 19)

 • Dumnezeu i-a zis lui Abrahám: „Să nu fie rău în ochii tăi pentru copilul şi pentru sclava ta! În tot ceea ce îţi spune Sára, ascultă de glasul ei, pentru că numai cei din Isáac se vor chema descendența ta. (Cartea Genezei 21, 12)

 • Iată, eu sunt cu tine şi te voi păzi oriunde vei merge; te voi aduce înapoi în pământul acesta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ceea ce ţi-am spus”. (Cartea Genezei 28, 15)

 • Nu ţi-am adus animale sfâşiate de fiare: eu, de la mine, te-am despăgubit pentru ele; căutai la ceea ce se fura ziua sau la ce se fura noaptea. (Cartea Genezei 31, 39)

 • I-a luat şi i-a trecut râul; şi a trecut [dincolo] ceea ce avea. (Cartea Genezei 32, 24)

 • În ceea ce-l priveşte, Iacób a plecat spre Sucót. Şi-a construit o casă şi a făcut colibe pentru turme. De aceea s-a dat locului numele de Sucót. (Cartea Genezei 33, 17)

 • toate bogăţiile lor, pe toţi pruncii şi femeile lor le-au luat captivi şi au jefuit tot ceea ce era în case. (Cartea Genezei 34, 29)

 • Acestea sunt generațiile lui Iacób. Iosíf, când avea şaptesprezece ani, era păstor împreună cu fraţii lui la turmă; fiind el tânăr, era cu fiii Bílhăi şi cu fiii Zílpei, soţiile tatălui său. Iosíf venea la tatăl lor cu ceea ce se vorbea rău despre părinții lor. (Cartea Genezei 37, 2)

 • Ceea ce făcea el era rău înaintea Domnului, care a făcut ca şi el să moară. (Cartea Genezei 38, 10)

 • Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el şi, în tot ceea ce el făcea, Domnul făcea să aibă succes. (Cartea Genezei 39, 3)


“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina