Encontrados 631 resultados para: Asupra

 • Şi Domnul Dumnezeu a făcut să cadă un somn adânc asupra omului şi el a adormit. Şi a luat una din coastele sale şi a închis locul ei cu carne. (Cartea Genezei 2, 21)

 • La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Abrám şi l-a cuprins frica. Un întuneric mare a căzut asupra lui. (Cartea Genezei 15, 12)

 • Sarái i-a zis lui Abrám: „Nedreptățirea mea să fie asupra ta! Eu ţi-am dat-o la pieptul tău pe sclava mea şi, de când a văzut ca a zămislit, sunt privită cu dispreţ în ochi. Domnul să judece între mine şi tine!”. (Cartea Genezei 16, 5)

 • Domnul a făcut să plouă asupra Sodómei şi Gomórei sulf şi foc de la Domnul din ceruri. (Cartea Genezei 19, 24)

 • Şi i-a zis: „Să nu-ţi ridici mâna asupra tânărului şi să nu-i faci niciun rău, căci acum ştiu că te temi de Dumnezeu şi nu l-ai cruţat pe unicul tău fiu pentru mine!”. (Cartea Genezei 22, 12)

 • Abimélec a zis: „De ce ne-ai făcut aceasta? Puţin a lipsit ca cineva din popor să se culce cu soţia ta şi ai fi adus vinovăţie asupra noastră”. (Cartea Genezei 26, 10)

 • Nu cumva tatăl meu să mă pipăie şi voi fi în ochii lui ca unul care vrea să-l înşele şi voi face să vină asupra mea blestemul, nu binecuvântarea!”. (Cartea Genezei 27, 12)

 • şi Míţpa, pentru că a zis: „Domnul să vegheze asupra mea şi asupra ta când ne vom pierde din vedere unul pe altul! (Cartea Genezei 31, 49)

 • A treia zi, pe când ei erau încă suferinzi, cei doi fii ai lui Iacób, Simeón şi Lévi, fraţii Dinei, şi-au luat fiecare sabia, au venit asupra cetăţii care [se credea] în siguranţă şi i-au ucis pe toţi cei de parte bărbătească. (Cartea Genezei 34, 25)

 • Fiii lui Iacób au venit asupra celor străpunşi şi au prădat cetatea, pentru că o necinstiseră pe sora lor. (Cartea Genezei 34, 27)

 • Rubén le-a zis: „Să nu vărsaţi sânge! Aruncaţi-l în fântâna aceasta care este în pustiu, dar nu întindeți mâna asupra lui!”. [Aceasta o zicea] ca să-l scoată din mâna lor şi să-l trimită înapoi la tatăl lui. (Cartea Genezei 37, 22)

 • Haideţi mai degrabă să-l vindem ismaelíţilor şi să nu fie mâna noastră asupra lui, pentru că este fratele nostru şi carne din carnea noastră!”. Şi fraţii lui l-au ascultat. (Cartea Genezei 37, 27)


“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina