Encontrados 280 resultados para: Argint

 • El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă; (Cartea Numerilor 7, 43)

 • El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă; (Cartea Numerilor 7, 49)

 • El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă; (Cartea Numerilor 7, 55)

 • El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă; (Cartea Numerilor 7, 61)

 • El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă; (Cartea Numerilor 7, 67)

 • El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă; (Cartea Numerilor 7, 73)

 • El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sícli, un vas de argint de şaptezeci de sícli, după síclul sanctuarului, amândouă pline cu făină aleasă frământată cu untdelemn, pentru ofrandă; (Cartea Numerilor 7, 79)

 • Acestea sunt cele aduse de căpeteniile lui Israél pentru dedicarea altarului, în ziua când l-au uns: douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece vase de argint şi douăsprezece cupe de aur; (Cartea Numerilor 7, 84)

 • fiecare farfurie de argint era de o sută treizeci [de sícli] şi fiecare vas era de şaptezeci [de sícli]; totalul argintului vaselor era de două mii patru sute [de sícli], după síclul sanctuarului. (Cartea Numerilor 7, 85)

 • „Fă-ţi două trâmbiţe de argint; lucrare bătută să le faci! Ele să-ţi slujească pentru chemarea adunării şi pentru pornirea taberelor. (Cartea Numerilor 10, 2)

 • Să-i răscumpere pe cei de la o lună, după aprecierea ta, cu cinci sícli de argint, după síclul sanctuarului, care este de douăzeci de ghere. (Cartea Numerilor 18, 16)

 • Balaám a răspuns şi le-a zis slujitorilor lui Bálac: „Să-mi dea Bálac chiar şi casa lui plină de argint şi de aur, nu pot să încalc cuvântul Domnului şi să fac vreun lucru mic sau mare. (Cartea Numerilor 22, 18)


“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina