Encontrados 243 resultados para: Abrahám

 • Abrahám şi Sára erau bătrâni, ajunși [înaintați] în zile, iar Sárei îi încetase rânduiala femeilor. (Cartea Genezei 18, 11)

 • Domnul i-a zis lui Abrahám: „Pentru ce a râs Sára, zicând: «Oare voi naşte cu adevărat, aşa bătrână cum sunt?». (Cartea Genezei 18, 13)

 • Bărbaţii s-au ridicat de acolo şi au privit spre Sodóma, iar Abrahám a mers cu ei ca să le dea drumul. (Cartea Genezei 18, 16)

 • Domnul a zis: „Oare îi voi ascunde lui Abrahám ceea ce am de gând să fac? (Cartea Genezei 18, 17)

 • Deoarece Abrahám va deveni un neam mare şi puternic şi vor fi binecuvântate în el toate neamurile pământului, (Cartea Genezei 18, 18)

 • căci l-am ales ca el să lase poruncă fiilor săi şi casei sale de după el să păstreze calea Domnului şi să facă dreptate şi judecată, pentru ca Domnul să ducă la îndeplinire ceea ce i-a spus lui Abrahám”. (Cartea Genezei 18, 19)

 • Bărbaţii s-au întors de acolo şi au mers spre Sodóma, în vreme ce Abrahám stătea [încă] înaintea Domnului. (Cartea Genezei 18, 22)

 • Abrahám s-a apropiat şi i-a zis: „Oare îl vei nimici pe cel drept împreună cu cel nelegiuit? (Cartea Genezei 18, 23)

 • Abrahám a reluat: „Iată, am îndrăznit să vorbesc cu Domnul eu, care sunt praf şi cenuşă! (Cartea Genezei 18, 27)

 • Abrahám a continuat să vorbească şi a zis: „Poate că se vor găsi acolo patruzeci”. I-a răspuns: „Nu o voi face de dragul celor patruzeci”. (Cartea Genezei 18, 29)

 • [Abrahám] a zis: „Iată, am îndrăznit să mai vorbesc Domnului meu. Poate se vor găsi acolo douăzeci!”. A răspuns: „Nu o voi distruge de dragul celor douăzeci!”. (Cartea Genezei 18, 31)

 • Când Domnul a terminat de vorbit cu Abrahám a plecat, iar Abrahám s-a întors acasă. (Cartea Genezei 18, 33)


A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina