aaaaa

1. To powiedziawszy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie.
“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina