aaaaa

Encontrados 42 resultados para: Piłat

 • Wtedy zapytał Go Piłat: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie? (Ewangelia Mateusza 27, 13)

 • Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? (Ewangelia Mateusza 27, 17)

 • Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: Na krzyż z Nim! (Ewangelia Mateusza 27, 22)

 • Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. (Ewangelia Mateusza 27, 24)

 • On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. (Ewangelia Mateusza 27, 58)

 • Rzekł im Piłat: Macie straż: idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. (Ewangelia Mateusza 27, 65)

 • Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: Tak, Ja nim jestem. (Ewangelia Marka 15, 2)

 • Piłat ponownie Go zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają. (Ewangelia Marka 15, 4)

 • Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. (Ewangelia Marka 15, 5)

 • Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego? (Ewangelia Marka 15, 9)

 • Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem źydowskim? (Ewangelia Marka 15, 12)

 • Piłat odparł: Cóż więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj Go! (Ewangelia Marka 15, 14)

“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina