28. Achimaas zawołał do króla: Bądź pozdrowiony! Oddawszy pokłon królowi do ziemi, powiedział: Niech Pan, Bóg twój, będzie błogosławiony! Ludzi, którzy podnieśli rękę przeciw panu memu, królowi, wydał On w niewolę.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina