3. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa - Bóg.
Visite nossa livraria“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina