24. i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę!
Visite nossa livraria“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina