8. ἰδὼν δὲ σίμων πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν ἰησοῦ λέγων, ἔξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, κύριε·
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina