28. καὶ καταλιπὼν πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῶ.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina