28. καὶ καταλιπὼν πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῶ.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina