28. καὶ καταλιπὼν πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῶ.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina