3. οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.
Visite nossa livraria“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina