5. λέγει αὐτῶ θωμᾶς, κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι;
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina