5. λέγει αὐτῶ θωμᾶς, κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι;
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina