30. οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ᾽ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων· καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν,
Visite nossa livraria“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina