30. οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ᾽ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων· καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν,
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina