14. εὑρὼν δὲ ὁ ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτό, καθώς ἐστιν γεγραμμένον,
Visite nossa livraria“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina