57. δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῶ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina