45. πολλοὶ οὗν ἐκ τῶν ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν·
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina