30. οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ᾽ ἦν ἔτι ἐν τῶ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῶ ἡ μάρθα.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina