23. λέγει αὐτῇ ὁ ἰησοῦς, ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina