20. ἡ οὗν μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι ἰησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῶ· μαριὰμ δὲ ἐν τῶ οἴκῳ ἐκαθέζετο.
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina