12. εἶπαν οὗν οἱ μαθηταὶ αὐτῶ, κύριε, εἰ κεκοίμηται σωθήσεται.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina