1. ἦν δέ τις ἀσθενῶν, λάζαρος ἀπὸ βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης μαρίας καὶ μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina