17. αὐτὸς γάρ μοι ἔδωκεν τῶν ὄντων γνῶσιν ἀψευδῆ εἰδέναι σύστασιν κόσμου καὶ ἐνέργειαν στοιχείων
Livros sugeridos“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina