19. λόγοις οὐ παιδευθήσεται οἰκέτης σκληρός ἐὰν γὰρ καὶ νοήσῃ ἀλλ’ οὐχ ὑπακούσεται
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina