10. ἐν τῷ ἁγίῳ τῶν ἁγίων φάγεσθε αὐτά πᾶν ἀρσενικὸν φάγεται αὐτά σὺ καὶ οἱ υἱοί σου ἅγια ἔσται σοι
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina