41. καὶ ἀνὴρ Ισραηλ ἐπέστρεψεν καὶ ἔσπευσαν ἄνδρες Βενιαμιν ὅτι εἶδον ὅτι συνήντησεν ἐπ’ αὐτοὺς ἡ πονηρία
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina