6. καὶ ἐπίστευσεν Αβραμ τῷ θεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina