33. καὶ δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ κυρίου ἰησοῦ, χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina