11. οὖτός ἐστιν ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν οἰκοδόμων, ὁ γενόμενος εἰς κεφαλὴν γωνίας.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina