2. totuuden tähden, joka meissä pysyy ja on oleva meidän kanssamme iankaikkisesti.

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina