4. akkor majd kiáltanak az Úrhoz. De õ nem hallgatja meg õket; elrejti majd elõlük arcát abban az idõben a bûnök miatt, amelyeket elkövettek.

“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina