1. Az Úr azt mondta Mózesnek:

2. "Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: Én vagyok az Úr, a ti Istenetek!

3. Ne viselkedjetek úgy, ahogy Egyiptomban szokás, ahol laktatok, és ne viselkedjetek úgy, ahogy Kánaán földjén szokás, ahova vezetlek benneteket. Ne kövessétek azok életmódját.

4. Az én parancsaim szerint járjatok el, és az én törvényeimet tartsátok meg, s azok szerint éljetek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

5. Tartsátok meg törvényeimet és parancsaimat; aki megtartja õket, élni fog. Én vagyok az Úr.

6. Senki ne közeledjék rokonához, hogy feltárja meztelenségét. Én vagyok az Úr.

7. Ne fedd föl apád meztelenségét, sem anyád meztelenségét, hiszen anyád, azért ne fedd föl meztelenségét.

8. Ne fedd föl apád feleségének meztelenségét, mivel az magának apádnak a meztelensége.

9. Ne fedd föl nõvéred meztelenségét, akár apádnak a lánya, akár anyádnak a lánya. Akár otthon született, akár házon kívül, ne fedd föl meztelenségét.

10. Ne fedd föl fiad lányának, sem lányod lányának a meztelenségét, mivel az õ meztelenségük a te meztelenséged.

11. Ne fedd föl apád felesége lányának meztelenségét, aki apádtól származik. A nõvéred, azért hát ne fedd föl meztelenségét.

12. Ne fedd föl apád nõvérének meztelenségét, mert hisz az az apád teste.

13. Ne fedd föl anyád nõvérének meztelenségét, mert hisz az az anyád teste.

14. Ne fedd föl apád testvérének meztelenségét, és ne közelíts feleségéhez, hiszen a nagybátyád felesége.

15. Ne fedd föl menyed meztelenségét, hiszen a fiad felesége, azért hát ne fedd föl meztelenségét.

16. Ne fedd föl testvéred feleségének meztelenségét, hiszen az magának testvérednek a meztelensége.

17. Ne fedd föl egy asszonynak és a leányának a meztelenségét, s ne vedd el a fiának a leányát, sem a leányának a leányát, hogy fölfedd meztelenségét. Õk a te saját tested és az vérfertõzés lenne.

18. Ne fogadj be háremedbe egy asszonyt, ha nõvére is ott van, mert civódás lesz belõle, s ne fedd föl meztelenségét nõvére életében.

19. Ne közelíts asszonyhoz, hogy fölfedd meztelenségét, amikor vérzése tisztátalanná teszi.

20. Ne oszd meg ágyadat néped fiának feleségével, attól tisztátalanná válsz.

21. Gyermekeidet ne szolgáltasd ki, hogy Molochnak szenteljék, ne szentségtelenítsd meg ezáltal Istened nevét. Én vagyok az Úr.

22. Ne hálj férfival, úgy, ahogy asszonnyal szokás hálni, ez gyalázatos dolog.

23. Ne hálj együtt semmiféle állattal, attól tisztátalanná válsz. Az asszony se adja oda magát állatnak, hogy vele háljon. Ez undok dolog.

24. Ne tegyétek magatokat tisztátalanná semmiféle ilyen tettel. Így szennyezték be magukat azok a népek is, amelyeket elûztem elõletek.

25. Az ország tisztátalanná vált, de megtoroltam bûnét, s az országnak ki kellett okádnia lakóit.

26. Ti azonban tartsátok meg törvényeimet és parancsaimat, ne kövessetek el semmit azokból az iszonyatos dolgokból, sem a közületek valók, sem a közöttetek lakó idegenek.

27. Ezek az utálatos dolgok tisztátalanná tették mind a lakó nemzeteket?

28. Ha ti is tisztátalanná teszitek, nemde titeket is kiokád, mint ahogy kiokádta az elõttetek ott lakó nemzeteket?

29. Igen, ha valaki elköveti bármelyiket is azokból az utálatos dolgokból, az vesszen ki népébõl, bárki is az.

30. Tartsátok meg tehát törvényeimet anélkül, hogy követnétek azokat az utálatos szokásokat, amelyeknek elõttetek hódoltak. Így nem szennyeznek be benneteket. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek."

“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina