1. Húsz esztendõ elmúltával, miközben Salamon fölépítette az Úr templomát meg a maga palotáját,

2. kiépítette azokat a városokat is, amelyeket Hirám visszaadott neki. Izrael fiai közül vitt oda lakosokat.

3. Majd Salamon Hamát-Coba ellen vonult és elfoglalta.

4. Aztán kiépítette a pusztában Tadmort és az összes raktárvárost, amelyet Hamátban épített.

5. A felsõ és az alsó Bet-Horont falakkal, kapukkal és zárakkal megerõsített várossá építette ki.

6. Úgyszintén Baalátot és mindazokat a raktárvárosokat, amelyek Salamonhoz tartoztak, a szekerészek összes városát és a lovasság városait: végül mindazt, amit Salamon Jeruzsálemben, Libanonban és uralmának egész területén jónak látott fölépíteni.

7. A hetiták, amoriták, periziták, hivviták, jebuziták maradványait, akik nem tartoztak Izraelhez,

8. hanem azok fiai voltak, amik megmaradtak az országban, és akiket nem irtottak ki Izrael fiai, Salamon robotra kötelezte mind a mai napig.

9. Izrael fiai közül azonban senkit sem rendelt Salamon robotmunkára, hanem harcosok, fõtisztek, válogatott vitézek, meg a harci szekerek és a lovasok felügyelõi voltak.

10. Salamon király robotosainak ezek a felügyelõi, akik a köznépnek parancsoltak, kétszázötvenen voltak.

11. Salamon a fáraó leányát Dávid városából átköltöztette abba a palotába, amelyet a számára építtetett. Azt gondolta ugyanis: "Ne lakjék Dávidnak, Izrael királyának házában a feleségem, mert szent ott minden, ahova az Úr ládája bevonult!"

12. Ezentúl Salamon az Úr tiszteletére az égõáldozatokat az Úr oltárán mutatta be, amelyet az elõcsarnok elõtt építtetett.

13. Mózes parancsa szerint áldoztak rajta a különféle napokra szóló elõírásnak megfelelõen: a szombatokon, az újholdakon és az ünnepeken, három alkalommal egy esztendõben: vagyis a kovásztalanok, a hetek és a sátrak ünnepén.

14. Atyjának, Dávidnak rendelkezése alapján kirendelte a papi osztályokat a számukra megállapított szolgálatra, a levitákat is a tisztjükbe, hogy dicséretet zengjenek és szolgáljanak a papok mellett az egyes napok szertartása szerint, végül az ajtónállókat is osztályaik szerint minden egyes kapuhoz, mert így parancsolta Dávid, az Isten embere.

15. Attól, amit a király a papoknak és a levitáknak parancsolt, nem is tértek el semmiben, még a kincstár õrzése ügyében sem.

16. Az egész költség készen állott Salamonnak attól a naptól kezdve, hogy megvetette az Úr házának alapjait, egészen addig a napig, amelyen befejezte.

17. Ezután Salamon elment Ecjon-Geberbe és Elátba, a tenger partjára Edom földjén.

18. Hirám ekkor szolgái által hajókat és tapasztalt tengerészeket küldött neki. Ezek Salamon szolgáival együtt elmentek Ofirba. Négyszázötven talentum aranyat hoztak onnan, és elvitték Salamon királynak.

“Não queremos aceitar o fato de que o sofrimento é necessário para nossa alma e de que a cruz deve ser o nosso pão cotidiano. Assim como o corpo precisa ser nutrido, também a alma precisa da cruz, dia a dia, para purificá-la e desapegá-la das coisas terrenas. Não queremos entender que Deus não quer e não pode salvar-nos nem santificar-nos sem a cruz. Quanto mais Ele chama uma alma a Si, mais a santifica por meio da cruz.” São Padre Pio de Pietrelcina