1. Éjszaka ágyamban kerestem, akit szeret a lelkem. De hiába kerestem, nem találtam.

2. "Azért hát fölkelek, bejárom a várost, keresem a tereken és az utcákon, akit szeret a lelkem." Hiába kerestem, nem találtam!

3. Találkoztam az õrökkel, akik a várost járták. "Nem láttátok, akit szeret a lelkem?"

4. Alig mentem tovább, otthagyva õket, megtaláltam, akit szeret a lelkem. Belekapaszkodtam, és nem engedem el, amíg be nem viszem anyámnak házába, annak szobájába, ki méhében hordozott.

5. Jeruzsálem lányai, kérlek benneteket, a gazellákra s a mezõk szarvasára, ne zavarjátok meg a szerelmemet, s föl ne ébresszétek, amíg nem akarja!

6. Ki az ott, aki a puszta felõl erre tart, mint füstnek oszlopa? Mirhának és tömjénnek illata árad körülötte, és mindenféle különleges fûszeré.

7. Nézzétek, Salamon gyaloghintója! Hatvan hõs van körülötte, Izraelnek legjava.

8. Mindnek kardja van, és jártasak a harcban, oldalukon a kard az éj rémei ellen.

9. Trónust építtetett magának Salamon király, a Libanon fáiból.

10. Az oszlopokat ezüstbõl csináltatta, a támláját aranyból, az ülését meg bíborból, középütt ébenfa betéttel.

11. Sion leányai, gyertek, nézzétek: Salamon király, fején a korona, amellyel szülõanyja megkoronázta lakodalma napján, szíve örömének napján!

“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina